Man en Paard Coaching

Man (v/m) en Paard Coaching / Very Important Horse

Coaching met Paard als Spiegel - Meer ontspanning, plezier en vrijheid met paarden

Betrouwbaar partnerschap met jezelf via paarden

Privacyverklaring Very Important Horse / Man en Paard Coaching

Hartelijk dank voor je bezoek aan de website van Very Important Horse. Betrouwbaarheid is een belangrijke factor in onze dienstverlening en onze omgang met klanten. Wij respecteren je privacy en behandelen je persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door deze website te gebruiken geef je aan ons privacybeleid te accepteren.

Over ons
Bedrijfsnaam: Very Important Horse
Adres: Nijnselseweg 24, 5694 SP Son en Breugel, Nederland
Websites: www.veryimportanthorse.com en www.man-en-paard.com
e-mailadressen: hester@veryimportanthorse.com / hester@veryimportanthorse.nl / hester@man-en-paard.com
Facebook: https://www.facebook.com/veryimportanthorse/
Instagram: https://www.instagram.com/hester.very.important.horse/
Pinterest: https://nl.pinterest.com/veryimportanthorse/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hesterstasse/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/35501342/
Google Business
YouTube
KvK-nummer: 65931300
BTW-nummer: NL002037970B73

Welke persoonsgegevens wij verzamelen
Naam, adres en woonplaats-gegevens (NAW)
Telefoonnummer
E-mailadres
Betalingsgegevens (in geval we een zakelijke overeenkomst aangaan)
Foto’s en/of videofilmpjes van de coachings- en/of trainingssessies
Gegevens over gebruik website (via Google Analytics)

Welke bijzondere persoonsgegevens wij verzamelen

Persoonlijke informatie en gegevens die tijdens de coachings- en/of trainingssessies met ons worden gedeeld behandelen we altijd als vertrouwelijk. In geval we ruggespraak willen houden met collega’s over het coachings- of trainingsproces om dit coachings- of trainingsproces te versnellen of te verbeteren, zullen we deze informatie en gegevens te allen tijde anonimiseren.Waarom wij persoonsgegevens verzamelen
Wil je via onze site een vraag stellen of een afspraak maken? Dan vragen we je om je persoonsgegevens (voornaam, achternaam en e-mailadres) in te vullen. We gebruiken deze gegevens om je vragen te beantwoorden en/of een afspraak te maken. Komen we tot een zakelijke overeenkomst, dan zullen we daarnaast je telefoonnummer en adres vragen. Het telefoonnummer om in contact te kunnen komen in geval er iets rond de gemaakte afspraak zou veranderen, en het adres om - als dat zo is afgesproken - langs te kunnen komen.

Je e-mailadres, vestigingsadres en/of naam gebruiken wij daarnaast om facturen te sturen en voor onze boekhouding. Wij gebruiken deze gegevens verder om eventuele klachten en/of geschillen met je af te handelen.

Meld je je via onze site aan voor nieuws, tips en acties via de mail, dan gebruiken we je gegevens om je te informeren over onze diensten.

Bovengenoemde persoonsgegevens verzamelen we enkel en alleen voor de volgende doelen:
Om contact op te nemen n.a.v. een verzoek daartoe via de website of op een andere manier
Om vragen te beantwoorden n.a.v. een verzoek daartoe via de website of op een andere manier
Het leveren van coaching, training en/of gedragstherapie
Het leveren van een bestelling
Het registreren voor een nieuwsbrief
Het versturen van promotiematerialen
Het bijhouden van statistieken over bezoekers van de website
Het identificeren van betrokkenen wanneer zij hun rechten onder de privacywetgeving uitoefenen
Het vorderen van nakoming van een overeenkomst
Het uit handen geven van een vordering op nakoming van een overeenkomst
Het voeren van rechtszaken

De redenen dat we deze persoonsgegevens verzamelen zijn:
Noodzaak voor uitvoering overeenkomst
Wettelijke plicht (bijvoorbeeld t.b.v. Belastingdienst, strafrechtelijk onderzoek, Beroepsgroep Coaches)
Toestemming

We delen je gegevens NIET met derden en verhuren of verkopen deze ook niet aan anderen.

Wil je je gegevens laten wijzigen of uit ons databestand laten verwijderen? Dat kan op elk willekeurig moment, mits we deze gegevens niet nodig hebben vanuit wettelijke plicht. Als je je gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen, verzoeken wij je vriendelijk om schriftelijk contact op te nemen met Very Important Horse via bovenstaande contactgegevens. Let op: we checken eerst even of het verzoek echt van jou komt om misverstanden te voorkomen.

Wat er gebeurt als je je persoonsgegevens niet deelt

Als je de gevraagde persoonsgegevens niet met ons deelt, dan kan de gevraagde dienstverlening en/of bestelling niet kan worden geleverd.
Gegevens die online worden gepubliceerd
Op onze website, YouTube, LinkedIn, Instagram, Pinterest en Facebook-sites zetten we regelmatig berichten, artikelen en blogs over onze coachings- en trainingssessies. Daarnaast zijn er recensies van klanten op de website te vinden.

De volgende persoonsgegevens worden enkel en alleen online gepubliceerd nadat je daarvoor toestemming hebt verleend:
Naam
Woonplaats
Foto’s
Video-opnames
Bijzondere persoonsgegevens verstrekt tijdens de coachings- en/of trainingssessie, zoals details over jouw situatie en/of die van je paard.

Uiteraard kun je ervoor kiezen om deze gegevens te anonimiseren. Je kunt bijvoorbeeld een anonieme review schrijven, je kunt ons verzoeken om alleen je voornaam noemen en/of je woonplaats weg te laten en we kunnen ervoor zorgen dat je niet (herkenbaar) in beeld bent op foto’s en/of video’s. Wat betreft de bijzondere persoonsgegevens nemen we daarbij zelf sowieso de nodige terughoudendheid in acht. En mocht je op een later tijdstip van mening veranderen, dan kunnen we op verzoek online gepubliceerde gegevens achteraf uiteraard altijd alsnog anoniem maken of verwijderen.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Dit zijn tekstbestandjes die automatisch op je computer worden geplaatst om gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website. Hierbij kan het gaan om functionele cookies, analytische cookies, social media cookies, profiling cookies, affiliatiecookies, tracking cookies, of overige cookies. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat zij cookies accepteren. Je kunt de instellingen van je browser zelf veranderen om cookies te weigeren - hier staat hoe je dat doet: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Op de volgende websites kun je meer informatie over cookies vinden:
www.cookierecht.nl
www.opta.nl
www.consuwijzer.nl

Deze cookies plaatst onze website:
Functionele cookies
Wij gebruiken deze cookies ter bevordering van de functionaliteit van onze website. Wij delen deze informatie niet met derden.
Cookie voor Google Analytics
De websites https://veryimportanthorse.com en https://www.man-en-paard.com maken gebruik van Google Analytics van ‘Google Inc’ om bij te houden hoe de bezoekers onze website gebruiken. Wij kunnen dan zien hoe vaak en wanneer onze site en de afzonderlijke pagina’s bezocht worden. De verkregen informatie van het cookie wordt in combinatie met je IP-adres overgeplaatst naar een van de Google servers. Dit kan een server zijn die zich in de Verenigde Staten bevindt. Als je niet wilt dat Google Analytics een cookie plaatst, dan kun je dit via je browser-instellingen uitschakelen.
Social media cookies
Social media die vanaf de website van Very Important Horse gelinkt zijn en die cookies plaatsen:
Facebook
Instagram
Pinterest
LinkedIn
YouTube
Google Business
Wij gebruiken op onze website sociale plug-ins, zoals de Facebook-, Instagram-, LinkedIn-, Pinterest- en Google-knoppen. Sociale netwerksites gebruiken deze cookies om bijvoorbeeld de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om informatie te verzamelen over het gebruik van hun platform. Overheidsinstanties kunnen bedrijven als Google, Facebook en Twitter wettelijk verplicht stellen informatie te delen met derden. Wij hebben daar geen invloed op.

Zie voor meer informatie over de cookie policy van Facebook, Instagram, Pinterest, Google Business, LinkedIn en YouTube de betreffende websites.

Statistieken
Op https://veryimportanthorse.com en via onze sites op Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Google Business en YouTube worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Als je browser je IP-adres, gebruikersnaam en tijdstip van opvragen meestuurt, dan gebruiken wij die voor de statistieken van onze sites en om de werking van onze websites gebruiksvriendelijker te maken. Wij kunnen enkel zien hoe vaak en wanneer onze site bezocht wordt, maar niet door wie. Die gegevens worden namelijk zoveel mogelijk anoniem gemaakt.

Nieuws en acties
Via de website kun je je aanmelden om e-mails te krijgen van ons met nieuws, tips, acties en aanbiedingen. Deze service loopt via MailChimp en/of MailerLite en je kunt je altijd afmelden via de link die onderaan de mails staat. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zullen we dit handmatig voor je doen.

Delen met derden
Wanneer je cliënt bent bij Very Important Horse dan heeft de boekhouder, de externe hostingpartij en de virtuele assistent inzicht in je persoonsgegevens zodat ze in opdracht van ons taken kunnen uitvoeren om je zo goed mogelijk te helpen. Met deze partijen hebben we overeenkomsten afgesloten. Overigens mogen ze jouw gegevens niet voor hun eigen doeleinden gebruiken.

Gegevens buiten Europa
We delen geen gegevens met partijen buiten Europa.

Bewaartermijnen
Hoe lang we je gegevens bewaren is afhankelijk van de relatie die je hebt met Very Important Horse. Zolang je cliënt bij ons bent, bewaren we je gegevens sowieso. Vervolgens zijn we verplicht om je gegevens nog 7 jaar te bewaren vanwege de wettelijke eisen van de Belastingdienst. Gegevens die niet onder deze eisen vallen, zullen we na maximaal 5 jaar verwijderen, tenzij je hebt aangegeven in de toekomst (weer) van onze diensten gebruik te willen maken.

Beveiliging
Om je persoonsgegevens te beveiligen hebben we onze laptop, pc en mobiele telefoon beveiligd met een wachtwoord en hebben we anti-virusprogramma’s geïnstalleerd.

Rechten
Uiteraard heb jij als cliënt van Very Important Horse rechten richting ons als verwerkingsverantwoordelijken. Zo heb je:
Recht op inzage
Recht op rectificatie
Recht op gegevenswissing (vergetelheid)
Recht op beperking van verwerking
Recht op dataportabiliteit
Het recht van verzet tegen geautomatiseerde beslissingen;
Recht van bezwaar
Bij gerechtvaardigd belang
Geen recht op bezwaar bij toestemming
Recht om toestemming te allen tijde in te trekken bij verwerking op basis van toestemming

Deze rechten kun je uitoefenen door contact op te nemen met ons via de bovenstaande contactgegevens. Let op: je moet je hierbij wel kunnen identificeren. Bepaalde gegevens, zoals BSN en pasfoto, mag je uiteraard onherkenbaar maken bij het indienen van zo’n verzoek.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze gegevensverwerking. Uiteraard geven we er de voorkeur aan om eventuele problemen onderling op te lossen.

Wijzigingen
We hebben het recht om de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen zodat deze aan alle wettelijke verplichtingen blijft voldoen. Daarom raden we je aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. We houden je op de hoogte van eventuele veranderingen via onze website en onze e-mails.


Hartelijke groet,
Hester Stasse, Very Important Horse


De eerste versie van dit document is gepubliceerd op 25 mei 2018. De tweede versie op 11 juni 2018 en de derde op 2 februari 2021.


Via de link hieronder kun je bovenstaande Privacyverklaring downloaden.